Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

úterý 20. listopadu 2018

Morava měla samostatný právní systém

Moravská sbírka zákonů

Bývala doba, kdy Morava měla svůj zákonodárný orgán a své zákony.Odkaz zde >>>

pondělí 19. listopadu 2018

Některé pojmy v genealogii

Snažím se jen o vysvětlení některých pojmů.

Otcovská linieČerveně zakroužkovaní jsou otcové (mužští předkové) (Také zvaná po meči)


Mateřská linie

Modře zakroužkované jsou všechny matky (mateřští předkové) (Také zvaná po přeslici)

Vývod

V podstatě všichni dohledatelní předkové v linii přímé
Tento vývod má 6 generací (včetně první osoby)

Tento vývod má šest úplných generací a další dvě generace neúplné


Ještě se také mohou u vývodu, otcovské a mateřské linie přidat sourozenci

https://www.wikiwand.com/cs/vývod_(genealogie)

Rozrod

Rozrod se dělá od nejstaršího zjištěného předka (hlavně u otcovské linie) směrem k současnosti.
Jsou dvě možnosti vytvoření


  • jen mužští potomci (občas se zapisují potomci u svobodných dcer)
  • zapisují se všichni potomci, tedy i od provdaných dcer
Také se používá u každého z nás, pokud máme potomky (pak počítáme kolik je generací rozrodu od nás)


Při výzkumu se pak také označují i vymřelé větve (potomek byl poslední a neměl dalšího potomka)

https://www.wikiwand.com/cs/Rozrod

A poslední by se dalo stanovit, která větev je nejdelší:

Oranžově je vyznačena nejdelší větev ve vývodu.
Tady je šest úplně vyplněných generací a dalších šest generací neúplných takže celkem dvanáct generací od počítané osoby.