Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 30. listopadu 2017

Zajímaví pomůcka pro začátečníky a historie matrik

Na webu jsem hledal rok 1212 a Pařížský koncil, který stanovil povinnost vést matriky. A našel jsem dvě práce, první je dokument z přednášky v roce 2014, možná se bude někomu hodit.


FAMILIAE GENEALOGIA.
PO STOPÁCH NAŠICH PŘEDKŮ"

ZÁMECKY SÁL V PACOVĚ -1.2.2014
Souhrnný manuál odkazů a užitečných informací k rodopisnému bádání

A tady se můžete podívat na dokument a případně si jej stáhnout z webu ve formátu PDF: >>>

Druhý dokument je "Paleodemografie a historická demografie"

Dále existuje práce o demografii a je v ní zmíněna i existence matrik v minulosti a je to dosti zajímavé. Zde je z ní výňatek a je opravdu zajímavý:

Cituji:
"církevní evidence:
matriky (jim předcházely opět soupisy osob ve farnostech, kterým faráři poskytli vymezené
církevní úkony – udělování svátostí křtu, sňatku, posledního pomazání)

dnešní slovo matrika je odvozeno z latinského slova materix, což se dá volně přeložit jako základní seznam
matrika je tedy úřední kniha, ve které se nacházejí písemné záznamy o narozeních, sňatcích a úmrtích osob
původně šlo o evidenci obyvatel církevní správy (z toho také církevní matriky)

spolu se změnami v politickém, společenském a duchovním životě muselo nutně docházet
i k úpravám ve vedení matrik -
je tedy patrné, že tyto dokumenty museli projít mnohými změnami

křty, sňatky a úmrtí svých příslušníků církev evidovala již v římské epoše
opakující se církevní předpisy ze 6.- 12. století nasvědčují tomu, že vedení církevních matrik přetrvalo i pád římského impéria
konkrétní doklady existence takové evidence ale nejsou –
až roku 1212 stanovil pařížský koncil povinnost vést matriky
přesnější pravidla byla však stanovena až na Tridentském koncilu roku 1563."

Zde je adresa daného dokumentu,  je ze stránek http://ff.ujep.cz/ UNIVERZITA J. E. PURKYNÉ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta: >>>

Žádné komentáře:

Okomentovat