Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

úterý 23. ledna 2018

Informace z obcí na jihu Moravy

Dnes jsem opět hledal další informace o historii obcí na našem cípu jihovýchodní Moravy a našel jsem další stránky s informacemi, které mohou zajímat lidi, kteří v této části Moravy hledají své předky a to nejen za I. sv. války.

Světové války I. světová válka - Obec Vnorovy

Je zde uvedeno více jmen a na konci jsou uvedeny i oběti II. sv. války

Všimněte si, že v textu jsou i informace o lidech co utekli z Haliče.

Ukázka z dokumentu
"Světové války I. světová válka Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu, který 28.6. 1914 provedl srbský terorista Gavril Princip, dal bezprostřední podnět k vypuknutí I. světové války a byl jen dovršením již delší dobu trvajícího nepřátelství mezi Rakousko - Uherskem a Srbskem. Tento dlouholetý spor vedl Vídeň k nesmiřitelnosti, a když Srbové odmítli splnit požadavky rakousko - uherské ultimativní nóty, vyhlásilo Rakousko dne 28. července Srbsku válku v domnění, že Srby v krátké době pokoří. .....


... A proto zdejší občané, stejně jako jiné obce na Slovácku, shromáždili nejrůznější potraviny, aby je dopravili na některé nádraží, kudy projížděly vojenské vlaky vezoucí vojáky na frontu (Rohatec, Veselí, Písek). Jen z Lidéřovic byly 15. srpna vypraveny na nádraží v Rohatci tři povozy plné buchet, koláčů, čaje, kávy, tabáku a dalších jiných potravin. Vozy nabídli tito Lideřovjané: Martin Bartošek č.16, Antonín Kuryviál č. 55 a Martin Gazárek č. 24 s Martinem Urbančíkem č. 27. K rozdělování a podávání potravin vojínům do vlaků se přihlásila tato děvčata: Antonie Urbančíková, Marie Grozůrková, Josefa Gazárková č. 97 a Štefanie Gajošová. Dne 21. září 1914 se k nám uchýlili Poláci z Haliče (z Přemyšle a okolí), kteří byli nuceni opustit své domovy před nepřítelem. Do Vnorov se přistěhovalo 180 osob a do Lidéřovic 75 osob, kteří byli ubytováni v prázdných domech obou obcí. Šlo zejména o železničáře, převážně konduktéry s rodinami. Od státu dostávali dostatečnou podporu na výživu, ale nezapomínali ani na vzdělání, a na jejich žádost jim byla uvolněna jedna učírna, ..."


Obec Petrov (u Strážnice) a obec Zvolenov /Bobalov (dnes součást Petrova)

Na obecních stránkách v historii obce se zachází spousta informací o obou obcích:

  • počty domů
  • počty obyvatel
  • jména obyvatel, kteří v této obci pobývali
Ukázky:
"16. stol. a z počátečních let 17. stol. se nám zachovalo již více písemností jako urbář, gruntovní a sirotčí knihy, z nichž poznáváme tehdejší hospodář­ské i sociální poměry. Grunty byly na původní půdě lánové, podsedky na půdě nelánové. V Petrově bylo podle urbáře z roku 1617 :33 pololáníků, 2 čtvrtlánlci, 6 podsedníků, 16 půlpodsedníků. Peněžitého platu dá­vali ročně z půllánu po 7 groších 2 denárech, z čtvrt-lánu 3 gr. 4/2 den., z podsedků 6 gr., z půlpodsedku 3 gr. Jeden nižší šlechtic ze Strážnice tu měl 3 čtvrti rolí a platil 10 gr. 61/2 den. Za osep žitný platili jednou v rok o sv. Václave z půllánu 24 gr., z čtvrtlánu 12 gr., onen šlechtic 1 zl. 6 gr. Mimoto dávali z lánových polí oves, chmel (do panského pivovaru u strážnického zámku), slepice a vejce. Celá obec platila společně z krčmy, za šenk vinný, za nechování hlásného pro zá­mek aj.

Rybáři — bylo jich osm — platili každý pátek po 1 groši ze svých podílů řeky a jezer (Otok, Babí doly, Dobřejov, Jasenov, Ceřenec, Kochlov atd.), roční plat byl po 16 gr., raků dával každý po 2 kopách. ...

...Počty obyvatel a domů
Petrov:
1516 - 38 domů; hypotetický odhad 200 obyvatel
1620 - 540 obyvatel; 83 domů
1654 - 24 domů; 39 domů pustých(neobydlených)
1656 - 230 obyvatel; 34 domů pustých
1775 - 79 domů
1790 - 614 obyvatel (106 rodin); 78 domů
1830 - 709 obyvatel; 90 domů
1869 - 796 obyvatel; 149 domů
1880 - 833 obyvatel; 157 domů
1890 - 818 obyvatel českých, 17 ...."
Žádné komentáře:

Okomentovat