Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

pátek 19. ledna 2018

R-U vojáci z I. světové z našeho území, hlavně asi spíš z Moravy a Slezska, se dají hledat i tady:

Na základě informace paní Moniky Aulické ve Skupině Genealogie CZ+SK sem dávám tyto informace:

Zkopírováno z http://genealogie.taby.cz/viewtopic.php?f=13&t=39471

Digi archiv I. sv. válka Halič, Morava, Slezsko

Příspěvekod Monika » pát pro 29, 2017 2:59
Náhodně jsem narazila na hodně zajímavý (alespoň pro mě) digitalizovaný fond s názvem:
Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie
volně přeloženo: Vojenský Úřad péče o válečné hroby Okruhu Korpusu č. V v Krakově
datace: 1914 - 1918 a 1918 - 1923 
obsah:
1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24)
2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34)
3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65)
4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101).
(Google to jistě nějak přeloží, pokud polsky neporozumíte.)

Rozcestník k jednotlivým archivním jednotkám: http://www.szukajwarchiwach.pl/29/275/0 ... bJednostki


Nahlédla jsem do materiálů, které v názvu obsahují slova:
- Wykazy zmarłych i zaginionych żołnierzy = výkazy zemřelých a nezvěstných vojáků (toto tvoří mnoho jednotek s tisícovkami skenů)
- Akta spadkowe po zmarłych żołnierzach = pozůstalostní akta po zemřelých vojácích (bývá tam i informace, komu pozůstalost předali)
- Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy = evidenční karty padlých a zemřelých vojáků (opět několik jednotek a něco přes 2000 skenů)
- Mapy i spisy cmentarzy wojennych = mapy a spisy vojenských hřbitovů
- Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku = fotografie vojenských hřbitovů na území Západní Haliče, na Moravě a ve Slezsku (fotek moc není, ale jde o jedinečnou dobovou dokumentaci i s popisy)

Co obsahují jednotky, které mají v názvu "Korespondencja" (korespondence), to jsem moc nezkoumala - je to poměrně čitelné, ale, samozřejmě, v němčině.

Bohužel jsem k tomu nenašla jmenné rejstříky a jsou to opravdu tisíce a tisíce skenů, ale je to celkem dobře čitelné. A, co je hlavní, našla jsem tam hodně českých a slovenských příjmení, a to jsem proklikala jen namátkově několik desítek skenů z několika archivních jednotek. Snad by se to hodilo někomu, kdo hledá informace o předkovi, který v této oblasti padl nebo zemřel za I. světové války a najde čas si to postupně projít. Přinejmenším se třeba budou hodit fotky a mapy hřbitovů.


Ještě jednou děkuji za možnost sdílet tyto informace.

Doplňující informace:

Další informace, o pátrání v Haličských archivech, které získala p. Monika Aulická. (Jak sama říká, není expertem pro tuto oblast, ale je jedním z mála lidí kteří na genealogickém fóru na tyto archivy upozornila.).
Se svolením p. Moniky zde přepisuji její příspěvky na diskuzním fóru Genealogie, historie, kroniky, rodokmeny

Zhruba řečeno se dá Halič rozdělit na dvě části - západní část leží stále na území Polska a jsou zde uložené i matriky. Postupně ty zachráněné digitalizují a ukládají na výše zmíněný portál szukajwarchiwach.pl

Východní část Haliče leží dnes převážně na území Ukrajiny a matriky jsou zase uložené tam. V rámci nějakých dohod se o ně ukrajinská vláda podělila s polskou vládou, ale detaily neznám. Vím jen, že tato část je uložena v AGAD. Zde je rozcestník k digitalizovaným matričním fondům: http://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.html 
Haličí prošly fronty I. i II. světové války a zvlášť ta poslední válka byla pro archiválie devastující. To, co se dnes nachází v arcidiecezích (v Polsku církvě vlastní a samy spravují své matriční fondy) a archivech, to jsou jen trosky. Co neshořelo, to sovětští vojáci odvezli neznámo kam. 
V poslední době se prý tyto zachráněné matriky postupně svážejí do archivů, kde jsou také digitalizovány a zveřejněny na szukajwarchiwach.pl. Říká se, že by tam snad měly být i restaurovány, ale nic oficiálního jsem o tom nečetla.

Pokračování: Jak tedy hledat v Haliči?  Doporučuji nejdřív si zkusit vyhledat příjmení na této stránce: https://geneszukacz.genealodzy.pl/  Jde o velký projekt indexace především matrik, ale i dalších jmenných zdrojů, z celého Polska a bývalých polských území, tedy i Haliče. Zde je k tomu přehledná mapa http://geneteka.genealodzy.pl/ Je z ní zřejmé, že je třeba hledat především na území "podkarpatskie" a "Ukraina".

Pokračování: Víte-li už koho, kde, v jakém přibližně roce a v jaké církvi hledáte, doporučuji napsat na farnost nebo arcidiecezi zdvořilý dopis s prosbou o pomoc. Ideálně polsky, zvládají i angličtinu a němčinu, i když tu zas tak moc rádi nemají.

Pokračování: Dalším krokem by mohlo být hledání na http://www.szukajwarchiwach.pl/ nebo v AGAD  http://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.html

Pokračování: Jak staré matriky z Haliče lze vyhledat? To se liší podle oblastí. Někde jsou k dohledání souvislejší řady matrik třeba až do 17. století. To bych ale považovala spíš za výjimečné. Častěji se setkáte s tím, že buď jsou zachované matriky pouze pro krátké období (nejčastěji začínají po roce 1780 a končí kolem roku 1880, úmrtní třeba až 1901), nebo jde opravdu jen o trosky (to je případ římskokatolických matrik z okolí Lvova), kdy se pro nějakou konkrétní farnost dochovala matrika narození v polovině 18. stol. a matrika úmrtí naopak jen pro počátek 18. století, zatímco svatby jsou z druhé poloviny 19. století (to je pouze extrémní příklad pro představu).

Jinak římskokatolické matriky jsou psané nejčastěji latinsky humanistickou kurzivou, části, které se týkají vojáků, jsou německy kurentem. Samozřejmě se ale potkáte s pravoslavnými matrikami, které jsou někdy psané azbukou.


Další (třetí) pokračování nálezů dat p. Moniky Aulické:  23.1.2018

Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915, která obsahuje jména a adresy lidí, kteří na začátku I. světové války emigrovali z Haliče a Bukoviny (včetně Krakova). Někteří emigrovali i na naše území, tedy do Čech, na Moravu i do Slezska. Možná se to bude někomu hodit.
První dva díly jsou k prohlížení online, třetí díl je ke stažení jako PDF (lze v něm vyhledávat). Díly jsou koncipovány podle oblasti, z níž odešli:
1. Lwów
https://www.sbc.org.pl/…/publicati…/429/edition/382/content…
2. Kraków
https://www.sbc.org.pl/…/publicat…/989/edition/1021/content…
3. Prowincya i Bukowina
https://www.sbc.org.pl/…/publicati…/990/edition/929/content…

Žádné komentáře:

Okomentovat