Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

úterý 20. února 2018

Jak je to se stejnými křestními jmény u sourozenců v jedné rodině?

     Bylo zakázáno dávat stejné jméno jako žijící děti v jedné rodině. Ovšem tento zákaz byl vydán až později. V počátcích vedení matrik to stanoveno nebylo.

     Takže jak k tomu mohlo dojít:
1)     V prvopočátcích vedení matričních knih (samozřejmě to bylo plněno na různých místech různě a nebylo to jako dnes, že od určitého data k tomu již nedošlo.
2)     Později se dávali také dvě a v některých případech i více křestních jmen. Ke jménu se přidávalo i jméno světce, ale i kmotra nebo i kmotrů. Například Jan František, Maria Marta a podobně.
3)     V pozdější době k těmto jménům přibylo ještě jméno, které získala osoba při biřmování
     A tady se někdy může stát, že někdo používal jako jméno jen to druhé a v ojedinělých případech i to biřmovací. A pak se nám to vše může různě zamotat a ve vesnici s malým množstvím příjmení, ale vysokou plodností mohlo být hodně lidí stejného příjmení a jména. A právě to použití jen dalšího jména mohlo vše jen více komplikovat.

     Pak je zde situace, kdy manželka zemře a muž se znovu ožení, aby chod domácnosti a hospodářství byl zase „provozu schopný“. Obdobná situace nastává, i pokud umírá muž (hospodář). Pokud se znovu oženil / vdala, byla to v podstatě jiná rodina, v níž opět mohlo mít dítě stejné křestní jméno jako dítě v té druhé rodině, to zákazu neodporovalo (otec nebo matky byla jiná, tudíž identifikace byla zajištěna).

     A poslední věc, mohlo být porušeno nařízení o zákazu.

     Další problém mohl vzniknout, když došlo k úmrtí jedné manželky. A nastávající manželka měla stejné jméno a příjmení a proto si toho nikdo nevšimnul. V zápisu nikde nebylo uvedeno, že dotyčný je vdovec nebo dokonce, že i žena je vdova. V menší vesnici s malým počtem příjmení a v té době velmi malý okruhem křestních jmen mohlo dojít k tomu, že druhá žena bez problému měla stejné jméno a příjmení.

     A pak je tu ještě jedna věc a to zda se nejedná o dva různé manželské páry a nedošlo omylem k jejich spojení v "jeden" manželský pár. Například já si mohu na Slovensku vybrat ze tří manželských párů ze stejným jménem a příjmením u všech tří párů. Takže i tímto směrem bych se podíval a podíval bych se i na kmotry, jestli kmotři u jednoho z těch dětí stejného křestního jména a nevybočují z řady u zkoumané rodiny, to by taky mohlo signalizovat, že tam něco nesedí.

     Osobně doporučuji si zmapovat všechny manželské páry stejného příjmení v obci (samozřejmě ve velkých městech je to problematické) a přiřadit k nim narozené děti. To spolu s později vydaným číslem popisným, kmotry a samozřejmě se zápisy prarodičů v pozdějších matrikách napomáhá se vyhnout, aby se do rodokmenu nedostali jiné osoby z jiných rodin. A v neposlední řadě vám to pomůže shromáždit data k vytvoření rozrodu od vašeho nejstaršího předka.

     Zkrátka je dobré si přeložit celý zápis o narození (ale i oddání a úmrtí), protože každá část zápisu nám může napomoci v odhalení, zda jsme na správné cestě. A samozřejmě v pozdější době nám napomůže ve vyplnění dat ke každé osobě ať na papíru nebo v počítačovém programu a v neposlední řadě při zpracovávání rodinné kroniky.


Žádné komentáře:

Okomentovat