Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

úterý 8. května 2018

Jaké máme možnosti ve vyhledání některých osob

Musíme si uvědomit, že veškeré hledání nějaké osoby je v první řadě svázáno se zákonem na ochranu osobních dat v době vašeho pátrání.

  • Jedná se zejména o kategorie osob příbuzných v linii přímé a sourozence
  • O další osoby ve příbuzenském vztahu (jako jsou strýcové, tety, bratranci a sestřenice atd.)
  • Osoby u nichž příbuzenský vztah vznikl uzavřením sňatku
  • Ostatní osoby (Sem budou dnes patřit i osoby u nichž vznikl příbuzenský vztah podle kanonického práva (Kmotři /Krsní. Nebo osoby spojené s rodinou pracovní smlouvou. Zkrátka všichni co nejsou uvedeni v prvních třech odrážkách. )


Jak tyto data můžeme získat?
 Problémem bude co se dochovalo, například na sklonku války odvezli na hrad do Mikulova spoustu dokumentů obecného charakteru, ale i nějaké matriky a další obdobné dokumenty a to vše tam shořelo. Pokud jsem zjišťoval v SOkA tak policejní přihlášky se téměř v žádné vši nedochovali (alespoň v těch co mne zajímali) V jedné vsi něco zbylo z doby II. sv. války, ale jinak jsem byl neúspěšný. 
Takže spíše bych se zaměřil na ty policejní přihlášky, ale jak vidíte i na těch pražských jsou zveřejněny jen ty starší vydání, zrovna tak měli SOkA problém již se sčítáním z roku 1921 natož s pozdějším. Stále zde narážíme na ochranu osobních dat a proto si myslím, že s tou služkou běžnou cestou neuspějete protože nepatřila do rodiny a už vůbec ne přímé. Pak bude jen záležet na ochotě. 
Co se týká Pracovních nebo čeledních knížek, tam si moc nepomůžete, protože existovala jen evidence vydaných Pracovních a Čeledních knížek a dokladu o domovské obci. Ale záznamy z těchto knížek se jinam nezapisovali takže pokud neseženete tuto knížku nic se nedozvíte. Z knížky se dokládalo zaměstnání pro potřeby sociálního zabezpečení, hlavně výpočet důchodu. A pokud bylo přiloženo tak si bude těžké získat možnost k nahlédnutí do těchto dokumentů a je otázkou jakou má charakteristiku tento dokument po uplynutí doby zda "S-x" (což znamená skartovat po uplynutí stanovené doby) nebo charakter "A" (což znamená archivovat trvale). Osobně si neumím představit to množství dokumentů co každý zaměstnanec "vytvoří" k výpočtu důchodu, že by se uchovávala jako kategorie "A" (toto, ale nevím, neznám. Možná je tu někdo, kdo by mohl znát. ).
Dále by se nějaké informace mohli zjistit, ze školních záznamů,.

V současné době ještě existuje možnost požádat přes vnitro o vyhledání osoby za úplatu. Ovšem nepředají nám její adresu nebo jiné informace, ale pokud ji najdou tak jí předají kontakt na nás (ten co předáme vnitru) s tím pokud mají zájem tak aby nás kontaktovali. Kontaktovat nás nemusí a ani se nedozvíme zda jen našli a předali náš kontakt. Je to taková ruleta, ale v některých případech to může být poslední možnost. Samozřejmě musíme mít jejich iniciály aby je mohli v centrální evidenci vyhledat a identifikovat (Co vše i identifikaci potřebovat vám zdělí oni).

Zde cituji ze stránky MV:
"

Zprostředkování kontaktu

Kdo a za jakých podmínek

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.
Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o předání kontaktních údajů hledané osobě nebo o výsledku hledání v následujících případech:
  1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří základním registru obyvatel a v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
  2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,
  3. pokud kontaktovaná osoba zemřela. Byla-li kontaktovaná osoba ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou jsou sdělovány údaje o úmrtí (datum a místo).
V případě zprostředkování kontaktu zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informace o kontaktující osobě (žadateli), včetně sdělení důvodu pro zprostředkování kontaktu, byl-li tento důvod v žádosti uveden, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku."
Konec citace
Zbytek informace najdete na této adrese: >>>


Žádné komentáře:

Okomentovat