Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

úterý 26. června 2018

Možnosti členění Rodinné kroniky - vývod

Stále se někdo dotazuje, jak člením Rodinnou kroniku, takže je tady možný návod na vývod.
V tomto článku dávám ukázku, jak lze zpracovat a hlavně členit v rodinné kronice například vývod. Pokud rozděláme vývod na několik částí tak získáme celkem dobře a srozumitelně členěný dokument. 
Zde jsem udělal obsah pro první část knihy, do něhož jsem zahrnul matku a rodinu mého dědečka a babičky, dále jsem odkázal na knihu / část mého dědečka a na knihu / část mé babičky
Já například vývod rozdělil na dvě základní části:
1) Část otce (tím nemyslím otcovskou linii, ale celou část vývodu od otce do historie)
2) Část matky (tím opět nemyslím jen mateřskou linii)
Samozřejmě se dá jako výchozí v obou případech brát jako základ obě linie, ale ty jsem zpracoval v dalších knihách (jen zde využiju to, co se do tohoto vývodu hodí a zapadá.
Další členění jsem provedl tak, že jsem zpracoval rodinu mého dědečka a baličky v jedné kapitole.
V dalším členění jsem to rozdělil na část otce mého dědečka (pradědečka) a část matky (prababičky) mého dědečka, na konci jsem přidal „Pomůcky, poznámky, návody k dokumentu“ (části pro tuto část).
To samé jsem udělal pro babiččinu část.
Tímto členěním dosáhnete lepší přehlednost v celé knize. Uvidíte v ukázce, kde jsem vynechal vypracované části o jednotlivcích, jen jsem nechal obsahy a úvodní strany.  Mapové úvodní strany s Moravskou orlicí člení knihu na části:
A) Má matka s jejími rodiči
B) Větev mého dědečka
C) Větev mé babičky
Úvodní strany s názvem větve orámované Moravským ornamentem oddělují u větví dědečka a babičky podvětve pradědečků a prababiček a „Pomůcky, poznámky, návody k dokumentu“.
Dále zde uvidíte nadepsané druhé strany k Titulním stranám a pak následují obsahy té části knihy, o kterou se jedná. K tomuto jsem přistoupil z několika důvodů:
1) Pokud je dá takto kniha rozdělit, dá se lépe přidat do rodiny, pokud se jedná o bratrance a sestřenice. Ovšem pokud o tyto knihy mají zájem vlastníci a vlastnice asi s velmi malou pravděpodobností projeví zájem o rodinu druhého z manželů, co se do rodiny přiženil nebo přivdal.
2) Lépe se člení celá rodinná kronika.
Kniha se v podstatě skládá ze tří samostatných knih. Jak budete vidět.
V podstatě se tímto způsobem dá nakonec dát dohromady celá kronika, propojit všechny knihy a jen k tomu vytvořit obsah, aby bylo jasné členění celé knihy.

Možná to někomu pomůže.

Zde je tento dokument, pokud kliknete zobrazí se vám soubor v prohlížeči. >>>


Žádné komentáře:

Okomentovat